Info

Jamin Heinäpalvelut specialiserar sig på höförsäljning samt entrepenadarbetestjänster i, Östra Nyland och fungerar under lantbruksföretaget som ägs av Jan-Mikael Evertson.

Gården som finns i Liljendal Lovisa tog jag över efter mina föräldrar år 2012. Man har alltid odlat hö på gården, främst åt de egna djuren men efter att mjölkproduktionen upphörde så började jag specialisera mig på höförsäljning. Jag har investerat i hömaskiner och de anväds såväl också till entrepenadtjänster.

Jag odlar hö på ca. 40 ha. Jag satsar stenhårt på naturlig kvalitet av hö och hösilage. Inga ensileringsmedel används men ogräsen bekämpas. Kvaliteten säkras med ett ordentligt lager plast. Den bästa kvaliteten uppnås av rent hö och vallskiftena insås oftast med timotej + ängsvingel. Skiftena förnyas varje 3-5 år.